Сертификати
Сертфикат ISO 9001:2015 N3591875. Проектиране на мебели. Интериорно проектиране на обзавеждане. Производство на мебели и матраци. Валиден от 15.09.2021 до 14.09.2024 г. Дата на първи сертификат 11.10.2018 г.